• Post-HBO; V-cirkel coach; coachen op drijfveren 2022-2023
• Training via de GGZ voor jeugd 2023- heden
• Veerkrachttraining (bij bedrijven en organisaties) 2008- heden
• NIKA; hechtingsrelaties 2021
• Onderzoek bij trauma 2020
• EMDR trauma behandeling 2019
• Schoolcoach (SKJ-geregistreerd) 2018-heden
• AVG (privacywet) 2017
• The Work, Byron Katie 2015-2016
• Tact – i (agressie regulatie – opgelegde leerstraftraining- voor jongeren) 2013
• V-Cirkelacademie 2011-2013 vervolg; 2022-2023
• NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) 2015
• Coach en trainersopleiding 2007 -2010
• Kinderspel; psychologisch analyseren het van spel van kinderen 2006
• Training verslavingszorg 2003
• RET (Rationeel emotieve therapie) 2000
• HBO-MWD (Maatschappelijk Werk & Dienstverlening) 1995-1999 (stage reclassering)